หน้าแรก
 
การบริจาคทาน พิมพ์
๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗

โลกนี้ถูกไฟชราและมรณะเผาผลาญอยู่
เหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้
พึงรีบขนสมบัติออกเสียด้วยการบริจาคทาน

สมบัติที่บริจาคแล้วชื่อว่าขนออกไปดีแล้ว

อาทิตตชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๑๒๑๐

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org