หน้าแรก
 
ขันติธรรม พิมพ์
๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๗

แม้มีปัญญารุ่งโรจน์อย่างไฟ
เมื่ออยู่ในต่างประเทศ
ก็ควรอดทนคำขู่เข็ญ แม้ของทาส

อาทิตตชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๑๒๑๐

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org