หน้าแรก
 
ที่ลับไม่มีในโลก พิมพ์
๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๗

ขึ้นชื่อว่าที่ลับ ย่อมไม่มีในโลก
สำหรับผู้ทำบาปกรรมไว้
คนทั้งหลายเห็นว่าเป็นป่า

แต่คนพาลกลับสำคัญที่นั้นว่าเป็นที่ลับ

สีลวีมังสชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๕๐๘

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org