หน้าแรก
 
เหตุที่ทำให้มิตรแหนงหน่ายกัน พิมพ์
๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗

ปวงมิตรสหายย่อแหนงหน่ายกันได้
ด้วยสาเหตุเหล่านี้คือ สังสรรค์กันบ่อยเกินไป ๑
ไม่ไปมาหาสู่กันให้สม่ำเสมอ ๑
ขอให้เวลาที่ไม่ควรขอ ๑

มหาโพธิชาดก ขุ . ชา . ๒๘ / ๑๓๔

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org