หน้าแรก
 
โผฏฐัพพะ พิมพ์
๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๗

 

โผฏฐัพพะ คือสิ่งที่มาถูกต้องกาย สิ่งที่กายสัมผัสแตะต้องได้ เรียกว่า สัมผัส ก็มี

โผฏฐัพพะ ได้แก่อารมณ์หรือสัมผัสที่มีลักษณะเย็น ร้อน อ่อน แข็ง หยาบ ละเอียดเป็นต้น ซึ่งมากระทบหรือสัมผัสกับกาย และกายสามารถรู้สึกได้ถึงลักษณะนั้น เช่นน้ำกระเซ็นมาถูกแขน แขนรู้สึกถึงสิ่งที่มาถูกนั้น

โผฏฐัพพะ จัดเป็นกามคุณและเป็นกามารมณ์อย่างหนึ่ง

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org