หน้าแรก
 
ดิรัจฉานวิชา พิมพ์
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๗

 

ดิรัจฉาน แปลว่า ขวาง ใช้หมายถึง สัตว์ที่มิใช่มนุษย์ซึ่งเจริญเติบโตไปตามขวาง

ดิรัจฉานวิชา แปลว่า วิชาที่ขวาง คือ ความรู้ที่ขวางทางมรรคผลนิพพาน ความรู้ที่ขัดขวางมิให้ถึงมรรคผลนิพพาน เพราะเป็นวิชาที่ทำให้หมกมุ่นเพลิดเพลินยึดติด ทำให้งมงายลุ่มหลง ไม่ใช้ปัญญา ไม่ใช้เหตุผล อันเป็นเหตุให้เสียเวลา ไม่ประกอบภารกิจหน้าที่ที่พึงกระทำตามธรรมตามวินัย

ดิรัจฉานวิชา เช่น ความรู้ในเรื่องกาวทำเสน่ห์ ความรู้ในเรื่องทำนายทายทัก ความรู้เรื่องวิธีทำให้วิบัติ

ดิรัจฉานวิชา เป็นวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามพระภิกษุมิให้เรียนและมิให้กระทำ


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org