หน้าแรก
 
ลิ้นกับฟัน พิมพ์
๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๗

ลิ้นกับฟัน
ก็เป็นอย่าง
ต้องทำใจ
อยู่ด้วยกัน

ย่อมกระทบ
ธรรมดา
ร้ายบ้าง
อดกลั้น
ขบกันบ้าง
ไม่ว่าไหน
ช่างปะไร
ผ่อนสั้นยาวฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org