หน้าแรก
 
ไข่ในหิน พิมพ์
๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๗


เกิดเป็นคน
ปัญญาคิด
ไม่เปราะบาง
เตรียมใจกาย
ควรขยัน
มุ่งขจัด

พร้อมบุก
เหมือนไข่

หมั่นทำกิจ
สิ่งขัดขวาง
สู้ทุกทาง
ย่อมได้ดีฯ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org