หน้าแรก
 
ศิลาจารึก พิมพ์
๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗


มีความรู้
เมื่อนานไป
คราเลอะเลือน
เหมือนกับจาร

กลัวหมด
ประจักษ์
ลืมไป

บนแท่น
รีบจดไว้
เป็นหลักฐาน
ได้สอบทาน
แผ่นศิลาฯ


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org