หน้าแรก
 
ปากตะไกร พิมพ์
๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๗
 ชาติคนดื้อ

เขาเปรียบอย่าง 

ชาติคางคก

 ยางหัวตก

 จึงรู้สึก

 สำนึกเห็น

 หากไม่เจ็บ

 ก็ไม่จำ

 ทำหน้าเป็น

 ต่อลำเค็ญ

 น้ำตาพรู

 จึงรู้ตัว

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org