หน้าแรก
 
ขี้ผึ้งลนไฟ พิมพ์
๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๗
เป็นผู้นำ
ยุติธรรม์
หากใจอ่อน
เหมือนขี้ผึ้ง
ใจหนัก
กำกับ
เอียงถลำ
ถูกไฟ

ยึดหลักมั่น
นับเป็นหนึ่ง

ตามแรงดึง
ไม่เหมาะเลยฯ


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org