หน้าแรก
 
วาจางาม พิมพ์
๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗

ควรเปล่งแต่วาจางามเท่านั้น
ไม่ควรเปล่งวาจาชั่วเลย
เปล่งวาจางาม ให้ประโยชน์สำเร็จได้
เปล่งวาจาชั่ว ย่อมจะเดือดร้อน

สารัมภชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๘๘

สารัมภชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๘๘

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org