หน้าแรก
 
บัณฑิตแท้ พิมพ์
๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗
ม้าดี รู้ได้ด้วยฝีเท้า
โคถึก รู้ได้ในคราวลาเข็ญ
บัณฑิตแท้ รู้ได้เมื่อเจรจา

สัมภวชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๒๗๗๒

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org