หน้าแรก
 
นักปราชญ์ พิมพ์
๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗
นักปราชญ์ซึ่งอยู่ปะปนกับคนโง่
เมื่อไม่พูด ก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นปราชญ์

ต่อเมื่อพูดแสดงแนวทางอมตะ

จึงจะรู้ว่าเป็นปราชญ

มหาสุตโสมชาดก ขุ . ชา . ๒๘ / ๑๐๐๖

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org