หน้าแรก
 
ผู้ไม่ใช่มิตร พิมพ์
๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗
คนที่พบหน้ากับแล้วไม่ยิ้มให้ ๑
คนที่ไม่แสดงความยินดีตอบ ๑
คนที่ไม่สบตาด้วย ๑
คนที่ประพฤติตรงข้ามเสมอ ๑
คน ๔ ประเภทนี้ พึงรู้ว่ามิใช่มิตร

มิตตามิตตชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๒๔๓

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org