หน้าแรก
 
ภัยของสัตว์โลก พิมพ์
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗

“ ห้วงน้ำที่เต็มฝั่ง พึงพัดต้นไม้ซึ่งเกิดที่ตลิ่งได้ฉันใด
สัตว์มีชีวิตทั้งปวง

ย่อมถูกความแก่และความตายพัดไปฉันนั้น ”

ขุ. ชา. มหา. ๒๘/ ๑๖๔

 

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org