หน้าแรก
 
กตัญญู กตเวที พิมพ์
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗

เพราะฉะนั้น ผู้เป็นบัณฑิตพึงนอบน้อมและสักการะมารดาบิดา
ด้วยการให้ข้าว ให้น้ำ ให้เสื้อผ้า ให้ที่หลับนอน

ขัดสีตัวให้ อาบน้ำให้

และล้างเท้าให้ท่าน

โสณนันทชาดก ขุ . ชา . ๒๘ / ๔๙๘

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org