หน้าแรก
 
ปัญญา์ พิมพ์
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗

ผู้มีปัญญา ประเสริฐกว่าคนโง่

ถึงจะมียศศักดิ์ จะประเสริฐอะไร

สิริมันทชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๒๐๓๖

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org