หน้าแรก
 
การเลือกคบคน พิมพ์
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗

เขาอ่อนน้อมด้วย จึงค่อยอ่อมน้อมตอบ
เขายอมคบหาด้วย จึงค่อยคบหาเขา
เขาช่วยเหลือทำงาน จึงค่อยคบหาเขา

เขาช่วยเหลือทำงาน จึงค่อยช่วยเหลือทำงานตอบ

เขาไม่ต้องการประโยชน์ ก็อย่าไปทำประโยชน์ให้เขา
เขาไม่อยากคบหาด้วย ก็อย่าไปคบหาเขา

ปุฏภัตตชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๒๙๕

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org