หน้าแรก
 
ควรปลีกตัวจากคนพาล พิมพ์
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗

ทั้งที่ทำอุปการะให้ซึ่งหน้าอยู่
ก็ยังไม่ได้ความเป็นมิตรในผู้ใด
ก็ไม่ต้องห่อเหี่ยวใจ ไม่ต้องไปด่าว่าเขา
จงค่อยๆ ปลีกตัวไปจากเขาเสีย

ชวสกุณชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๕๓๓

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org