หน้าแรก
 
ถวายเนตร พิมพ์
๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗

 

ถวายเนตร เป็นชื่อพระพุทธรูปยืนปางหนึ่งเรียกว่า พระปางถวายเนตร

พระปางถวายเนตร อยู่ในอริยาบถยืนด้วยอาการนิ่งสำรวม ลืมพระเนตรทั้งสองข้างพระหัตถ์ขวาประกบทับพระหัตถ์ซ้ายอยู่หน้าพระเพลา

ประวัติของพระปางนี้คำกำหนดตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเสด็จออกจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือประทับยืนเพ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยไม่กะพริบพระเนตรอยู่ ๑ สัปดาห์ ซึ่งถือกันว่าเป็นตอนที่อยู่ในช่วงที่พระองค์เสวยวิมุตติสุขอยู่ เรียกสถานที่ตรงนั้นว่า อนิมิสสเจดีย์

พระปางถวายเนตร กำหนดกันว่าเป็นพระประจำวันเกิดของผู้เกิดวันอาทิตย์

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org