หน้าแรก
 
ถวายพรพระ พิมพ์
๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗

 

ถวายพรพระ เป็นชื่อเรียกการสวดบทสวดของพระสงฆ์อย่างหนึ่ง

ถวายพรพระ คือ การสวดของพระก่อนที่จะฉันภัตตาหารในงานพิธีบุญต่างๆ ไม่ว่าในวัดหรือในบ้านใช้บทสวดเดียวกัน ประกอบด้วยบท อิติปิ โส… บท พาหุง… และบท มะหาการุณิโก… ถ้าในงานมีการสวดมนต์ด้วยจะสวดถวายพรพระต่อจากสวดมนต์จบแล้วจึงฉัน ถ้าเป็นการทำบุญในวัดเช่นทำบุญในวันพระจะสวดจะสวดถวายพรพระอย่างเดียวแล้วฉัน หากเป็นพิธีทำบุญหลังเพลไปแล้วจะสวดมนต์อย่างเดียว ไม่มีถวายพรพระเพราะไม่มีการถวายภัตตาหาร

ถวายพรพระ ก็คือบทสวดที่ชอบพูดกันว่า “ สวดพาหุง มะหากา” นั่นเอง

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org