หน้าแรก
 
ถวายอดิเรก ถวายพระพร พิมพ์
๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗

 

ถวายอดิเรก คือการที่พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาแด่พระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชินีด้วยบทบาลีตอนหนึ่ง แล้วประธานสงฆ์จะถวายพระพรต่อด้วยบทว่า “ อติเรกวัสสสตัง ชีวตุ…” จบลงด้วยคำว่า “ ขอถวายพระพร” แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะถวายอนุโมทนาต่อไปจนจบ

เพราะขึ้นต้นด้วยคำว่า “ อติเรก…” และจบลงด้วยคำว่า “ ขอถวายพระพร” จึงเรียกว่า ถวายอดิเรก ถวายพระพร

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org