หน้าแรก
 
เถยจิต พิมพ์
๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗

 

เถยจิต ( อ่านว่า เถย – ยะ – จิต ) แปลว่าจิตคิดจะขโมย ความคิดที่จะลัก โบราณเขียนว่า ไถยจิต

เถยจิต หมายถึงความคิดจะถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ด้วยอาการแห่งโจร คือมีเจตนาลัก ฉ้อ โกง ตระบัด เป็นต้น

เถยจิต เป็นภาษาพระวินัย เป็นเครื่องพิสูจน์หรือตัดสินพระภิกษุว่าล่วงละเมิดพระวินัยในข้อหาว่าลักทรัพย์หรือไม่ โดยดูที่จิตหรือความคิดเช่นนี้ คือพิจารณาว่ามีเถยจิตหรือถ้ามีเถยจิตก็ถือว่าผิด ถ้าไม่มีเถยจิตก็ไม่ผิด

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org