หน้าแรก
 
เถรานุเถระ พิมพ์
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗

 

เถรานุเถระ แปลว่า พระเถระผู้ใหญ่และพระเถระผู้น้อย เรียกเต็มว่า พระเถรานุเถระ

เถรานุเถระ เป็นคำเรียกรวมพระเถระหรือพระผู้ใหญ่ที่มาชุมนุมกันในที่ใดที่หนึ่งด้วยกิจอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมด ซึ่งในที่ชุมนุมนั้นมีทั้งพระเถระที่มีอาวุโสมากและรองๆ ลงมา แต่ทั้งหมดล้วนเป็นพระมีสมณศักดิ์หรือมีพรรษา ๑๐ ขึ้นไป เช่นเมื่อพูดว่า

“ ในวันนั้นมีพระเถรานุเถระมาในงานมากน่าปลื้มใจเหลือเกิน”

หมายความว่าในงานนั้นมีพระเถระทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยมาเป็นจำนวนมาก

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org