หน้าแรก
 
ทักษิณา ทักขิณา พิมพ์
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗

 

ทักษิณา แปลว่า เหตุเป็นเครื่องเจริญด้วยโภคสมบัติเป็นต้น คือ ทำให้เกิดความเจริญความรุ่งเรืองใช้ว่า ทักขิณา ก็มี

ทักษิณา เป็นคำที่มีความหมายกว้างมาก เช่นหมายถึงทาน ของขวัญ รางวัล ค่าธรรมเนียมครู สิ่งที่ให้เพื่อชดใช้หรือล้างบาป สิ่งที่ให้เพื่อให้เกิดผลเป็นความเจริญรุ่งเรือง เป็นความสุข

ทักษิณา ในคำวัดหมายถึงทานหรือของทำบุญที่ถวายเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ตายหรือสัตว์ที่ได้รับทุกข์ทรมานเป็นเปรต เพื่อให้พ้นจากความทุกข์ทรมานหรือภาวะที่คับแค้นในทุคติ แล้วมีความสุขมีความเจริญขึ้น เรียกเต็มว่า ทักษิณาทาน

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org