หน้าแรก
 
วันคล้ายวันประสูติ พิมพ์
๗ ตุลาคม ๒๕๔๘

                               

                       sp481003_2.jpg                 sp481003.jpg

          เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548 ที่วัดบวรนิเวศน์วิหาร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มายังวัดบวรนิเวศวิหารเวลา 10.00 น. จากนั้นเสด็จเข้าที่พระตำหนักเพชร จนกระทั่งเวลา 10.30 น. ได้ทรงบำเพ็ญพราะราชกุศลที่บริเวณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารโดยการปลูกต้นบุนนาคที่เป็นต้นไม้มงคลชนิดหนึ่ง จากนั้นให้ประชาชนนำดินร่วมกันปลูกต้นไม้ แล้วจึงเสด็จเข้าที่พระอุโบสถ จากนั้นนายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ ในการบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชฯ นำพานพุ่มดอกไม้มาถวาย 2 พาน

สมเด็จพระสังฆราชทรงบาตร

           สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงบาตร พระสงฆ์ 19 รูป เนื่องในกิจกรรม บำเพ็ญกุศลคล้ายวันประสูติครบรอบ 92 พรรษา วันที่ 3 ตุลาคม 2548 ณ สนามวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยนับพันคน ร่วมทำบุญตักบาตรด้วย และยังทรงประทานพร ให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วไป ทำให้หลายคนปลื้มปิติ ที่ท่านทรงมีพระเมตตา แม้คณะแพทย์จุฬาลงกรณ์ จะยังถวายการรักษาอาการพระประชวรอยู่ นอกจากนี้ ยังทรงประทานวโรกาสให้พุทธศาสนิกชน เฝ้าถวายสักการะ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ภายใน วัดบวรนิเวศวิหารด้วย

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org