หน้าแรก
 
ธรรมนิยาม พิมพ์
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗

 

ธรรมนิยาม แปลว่า ความกำหนดแห่งธรรมดา ความแน่นอนแห่งธรรมดา

ธรรมนิยาม คือ กฎธรรมดาหรือข้อกำหนดที่แน่นอนแห่งสังขารทั้งปวง หรือความมีระเบียบแห่งเหตุผลธรรมชาติ กฎธรรมดาที่ว่าคือ สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวง เป็นอนัตตา

ธรรมนิยาม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สามัญลักษณะ หรือ ไตรลักษณ์

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org