หน้าแรก
 
รถไร้ห้ามล้อ พิมพ์
๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗

มีความรู้
สติการ
เหมือนรถขาด
ย่อมไม่ถึง

มีพลัง
ขาดไป
ห้ามล้อ
เป้าหมาย
ดุจช้างสาร
ไม่แข็งขึง
ห้อตะบึง
ที่ปลายทางฯ
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org