หน้าแรก
 
เสียงนกเสียงกา พิมพ์
๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗

 

อัน “ เสียงนก
ควรฟังหู
ไม่แยกแยะ
เสียงเซ็งแซ่
เสียงกา ”
ไว้หู
รู้ทัน
ดังไกล
มีค่าอยู่
ดูให้แน่
จักผันแปร
ตรองให้ดีฯ


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org