หน้าแรก
 
ครอบครัวไผ่ พิมพ์
๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗

 ต้นไผ่น้อย

 ค่อยแตกหน่อ

 เป็นกอใหญ่

สูงขึ้นไป 

 เป็นปล้องปล้อง

 มองเห็นทั่ว

 แตกเรียวหนาม

 ไว้ป้องกัน

 เผ่าพันธุ์ตัว

 สร้างครอบครัว

 ดูต้นไผ่

 ไว้เป็นครูฯ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org