หน้าแรก
 
ปลวกประสาน พิมพ์
๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗

 ทำงานใหญ่

 ต้องสัมพันธ์

 ประสานเสียง

 ความพร้อมเพรียง

 เชื่อมหนุนนำ

 สำเร็จได้

 เหมือนจอมปลวก

 พวกปลวกสร้าง

 อย่างฉับไว

 ใหญ่เท่าใหญ่

 ไม่เหลือบ่า

 สามัคคีฯ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org