หน้าแรก
 
รวงข้าวลีบ พิมพ์
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗

 รวงข้าวปลีก

 เมล็ดฝ่อ

 ไม่พอถ่วง

 จึงชูรวง

 โด่เด่

 ชี้เวหน

 เปรียบคนเขลา

 ไร้คุณ

 อุดหนุนตน

 อ่อนน้อมคน

 นบไหว้

 ทำไม่เป็น

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org