หน้าแรก
 
ลบหนังสือ พิมพ์
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗

เขียนหนังสือ
ลบลำบาก
แม้ทำเพราะ
ก็ตามติด
 

ผิดไป
นั้นหรือ
ประมาท
ตัวไป

ลบไม่ยาก
คือความผิด

พลาดเพียงนิด
ไม่ลบเลือนฯ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org