หน้าแรก
 
ซุงไม้ไม่ไร้ค่า พิมพ์
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗

อันท่อนซุง
ลากมาทำ
ผู้ตกอับ

หากมีคน
 

ลอยฟ่อง
ประโยชน์
พลาดท่า
เรียกใช้

ตามท้องน้ำ
ได้โสตถิ์ผล
ถึงคราจน

ก็ได้การฯ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org