หน้าแรก
 
จันทร์เพ็ญพ้นเมฆ พิมพ์
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗

 แม้เคยชั่ว

 เคยผิด

 ติดนิสัย

 หากทิ้งได้

 ชีวิตนี้

 พอมีหวัง

 เหมือนจันทร์เพ็ญ

 พ้นเมฆา

 ที่มาบัง

 ย่อมงามปลั่ง

 ดีได้

 เมื่อใฝ่ดีฯ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org