หน้าแรก
 
สะพานชีวิต พิมพ์
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗

สะพานมี
ขึ้นและลง
  ชีวิตเหมือน
ต้องลงกัน  

สองข้าง
หัวท้าย

ขึ้นสะพาน

ทุกคน

ทางประสงค์
ผ่อนผายผัน
ไม่นานวัน
ไม่พ้นเอยฯ


แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org