หน้าแรก
 
ตาลยืนตาย พิมพ์
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗

คอหยักหยัก
แต่ไร้ซึ่ง
ปล่อยชีวิต
 ก็เหมือนตาล  

สักเป็นคน
ประโยชน์เห็น
ล่วงเลยไป
ยืนต้นตาย
เขาหนหนึ่ง
เป็นแก่นสาร
ไม่ได้การ
เสียหายจริงฯ

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org