หน้าแรก
 
การคบคน พิมพ์
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐

ในกาลไหนๆ ผู้คบคนเลว ย่อมเลว

คนคนเสมอกัน ไม่พึงเสื่อม

คบหาคนประเสริฐ ย่อมพลันเด่นขึ้น

เหตุนั้นควรคบคนที่สูงกว่าตน

 

อง. ติก. ๒๐/๑๕๘

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org