หน้าแรก
 
ผู้ด้อยปัญญา พิมพ์
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗

ผู้ด้อยปัญญาได้พบสุขเข้า ก็มักเมามัว
ถูกทุกข์กระทบเข้า ก็มักมืดมน
ได้สัมผัสสุขหรือทุกข์ที่โคจรเข้า ก็มักดิ้นพล่าน
เหมือนปลายามหน้าแล้ง

สิริมันทชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๒๐๓๖

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org