หน้าแรก
 
ฝึกตน พิมพ์
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๐

ถ้าสอนผู้อื่นฉันใด พึงทำตนฉันนั้น

ผู้ฝึกตนดีแล้ว ควรฝึกผู้อื่น

ได้ยินว่าตนแลฝึกยาก

ขุ.ธ.๒๕/๓๖

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org