หน้าแรก
 
สัจจะ พิมพ์
๖ สิงหาคม ๒๕๔๗

ธรรมดาบัณฑิตย่อมไม่กล่าววาจาเป็นสอง

เหล่าสัตว์บุรุษย่อมมีคำปฏิญญาเป็นสัจจะอย่างเดียว

มหาสุตโสมชาดก ขุ . ชา . ๒๘ / ๙๗๙

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org