หน้าแรก
 
ชีวิต พิมพ์
๗ สิงหาคม ๒๕๔๗

ถึงจะยังหนุ่มยังสาวก็ตายได้
ไม่ว่าชายหรือหญิง

ดังนั้น ใครเล่าควรละวางใจในชีวิต

ว่าเรายังหนุ่มยังสาวอยู่

เตมิยชาดก ขุ . ชา . ๒๘ / ๑๑๐๘

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org