หน้าแรก
 
ภัยใกล้ตัว พิมพ์
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๐

ทาสาอย่าคิดไว้ วางใจ

ปกปิดกลภายใน อย่าหง้าย

เลศลับสิ่งใดใด เห็นเหตุ

มันแนะนำทำร้าย หมดสิ้นเสียตัว

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ )
แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org