หน้าแรก
 
ปัญญา พิมพ์
๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗

คนโง่ แม้ไม่ถูกมัดตัว
พูดขึ้นคราใด ก็มัดตัวเองครานั้น

คนฉลาด แม้ถูกมัดตัวไว้

พูดขึ้นคราใด ก็หลุดพ้นได้ครานั้น

พันธนโมกขชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๑๒๐

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org