หน้าแรก
 
คนอกตัญญู พิมพ์
๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๗

ขนาดพ่อแม่เลี้ยงดูมาอย่างยากลำบากเห็นปานนี้
ผู้เป็นลูกกลับไม่ปรนนิบัติดูแลท่าน

ชื่อว่าประพฤติผิดในพ่อแม่

ผู้นั้นย่อมเข้าถึงนรก

โสณนันทชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๔๘๘

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org