หน้าแรก
 
โลกกว้าง พิมพ์
๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗

พึงทิ้งคนที่ทิ้งเรา อย่าไปอาลัยไยดี
คนที่คิดออกห่าง ก็อย่าไปคบหา

รู้ว่าเขาหมดรักแล้ว ก็ควรเลือกหาคนอื่นใหม่
เหมือนนกรู้ว่าต้นไม้ไรผลแล้วก็บินจากไป
ด้วยว่าโลกนี้ยังกว้างใหญ่

โคธชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๖๓๒

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org