หน้าแรก
 
คนคิดไม่เป็น พิมพ์
๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๗

คนที่คิดไม่เป็น

ย่อมไม่ได้พบสิ่งวิเศษ

วัฎฎชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๑๘

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org