หน้าแรก
 
ความโกรธ พิมพ์
๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๗

ความโกรธนั้นเกิดจากการที่ทนไม่ได้
ทีแรกก็น้อย แล้วก็ขยายมากขึ้น

มีแต่ทำให้ขัดข้อง ทำให้คับแค้นมาก

ฉะนั้น จึงไม่ควรชอบโกรธ

กัณหชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๓๖๔

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org