หน้าแรก
 
การเลือกคบมิตร พิมพ์
๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗

คบกับคนที่ต่ำ ย่อมตกต่ำ
คบกับคนที่เสมอกัน ย่อมไม่เสียหาย

คบกับคนที่ดี ย่อมเด่นขึ้นทันใด

เพราะฉะนั้น พึงคบกับคนที่ดีกว่าตัว

มโนชชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๙๙๔

 

แนะนำติชมเว็บไซต์  
www.kalyanamitra.org